In Memoriam
 
 
 
 
Harco Natascha Fan 't Fryske Lān

klik voor de foto op originele grootte

23-05-2003

06-01-2014  

Gamble Fuset Fan 't Fryske Lān

klik voor de foto op originele grootte

12-08-2000

29-07-2013

Bate Frouke fan it Waldfinnen

klik voor de foto op originele grootte

26-07-2008 

  

 09-07-2011

Zandor Rinske Fan 't Fryske Lān

klik voor de foto op originele grootte

24-09-1999

12-01-2011

     
 

Vorige pagina