Copyright

Deze website over Bouviers is onafhankelijk van opzet. De makers willen proberen U zo objectief mogelijk informatie aan te bieden.

English version

 

Start

                                               Copyright & Disclaimer

Copyright

Alle materiaal dat gepubliceerd is door Bouvierpagina.com

mag voor eigen gebruik uitgeprint worden.

Daarnaast zijn alle rechten voorbehouden.

 Niets afkomstig van Bouvierpagina.com mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Bouvierpagina.com.

 

Disclaimer

Bouvierpagina.com streeft naar correcte en actuele informatie,

maar kan niet garanderen dat de informatie juist is

op het moment waarop zij wordt ontvangen,

of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Daarom kunnen aan de informatie op deze

pagina's geen rechten worden ontleend

en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid

voor schade als gevolg van onjuistheden

en/of gedateerde informatie.

 

Bericht aan Webbeheerder

Al onze artikelen zijn puur informatief - Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent - Bij twijfel  neem contact op met uw dierenarts.