Veranderingen exposities

Deze website over Bouviers is onafhankelijk van opzet. De makers willen proberen U zo objectief mogelijk informatie aan te bieden.

English version

 

Start
Omhoog

 

Veranderingen exposities

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van exposities (Tentoonstellingen, Kampioenschapclubmatches en Clubmatches).

  

Titel Clubwinnaar (per 1 januari 2006)

De titel "Clubwinner met jaartal", afgekort als CW met de laatste twee cijfers van het jaar, wordt m.i.v. 1 januari 2006 toegekend aan alle honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

 

Volgens de oude regel was het zo dat als een rasvereniging de belangen van meerdere rassen vertegenwoordigde er op een clubmatch toch maar één hond (ras) clubwinnaar kon zijn. Dit terwijl er meerdere rassen waren ingeschreven met vaak dezelfde aantallen honden. De nieuwe regelgeving biedt gelijke kansen aan elk ras om de titel Clubwinnaar te behalen.

 

Klasse indeling (per 1 januari 2006)

De klasse indeling voor inschrijvingen op exposities volgens de FCI en volgens het Kynolgisch Reglement waren verschillend. In het kader van het streven naar eenduidigheid en uniformiteit in de regels wordt per 1 januari 2006 de FCI klasse indeling aangehouden.

 

Daarnaast is op verzoek van de rasverenigingen de Fokkersklasse voor Kampioenschapclubmatches en Clubmatches behouden, ondanks dat deze klasse niet is opgenomen in het FCI reglement.

 

Klasse indeling

In onderstaande tabel kunt u de diverse klasse indelingen voor de diverse exposities terugvinden zoals die gelden per 1 januari 2006.

 

LET OP

De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd is de dag waarop de hond wordt geshowd.

CACIB wordt niet vergeven in Baby-, Puppy-, Jeugd- en Veteranen klassen.

 

O= Optioneel

V= Verplicht

Klassen

Leeftijd

CACIB show

CAC show

Kampioensch. Clubmatch

Clubmatch

Baby klasse

Tot 6 mnd

O

O

O

O

Puppy klasse

6 tot 9 mnd

O

O

O

O

Jeugd klasse

9 tot 18 mnd

V

V

V

V

Jonge Honden klasse

15 tot 24 mnd

V

V

V

V

Open klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V

Gebruikshonden klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V

Kampioens klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V

Veteranen klasse

Vanaf 8 jaar

V

V

V

V

Fokkers klasse

Vanaf 9 mnd, door exposant gefokt.

n.v.t.

n.v.t.

O

O

Collectieve klassen

 

 

 

 

 

Fokkerij klasse

Min. 3, max. 5 honden zelfde ras/variëteit/ fokker, mogelijk versch. eigenaren

O

O

O

O

Koppel klasse

Reu en Teef van zelfde ras/variëteit én eigenaar

 

O

O

O

O

Nakomelingen klasse

Reu/Teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen

O

O

O

O

 

Nederlands Jeugdkampioen (per 1 januari 2006)

Om het tentoonstellingsbezoek voor jeugdhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Jeugdkampioen", afgekort tot "NJK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden.

 

De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee. 

 

Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te verwerven blijft gewoon gehandhaafd conform de huidige regels in het KR. 

 

De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en van het CAC en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.

Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

 

Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

Kopieen bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

Kopie van de stamboom; 

Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

 

Nederlands Veteranenkampioen (per 1 januari 2006)

Om het tentoonstellingsbezoek voor veteranenhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Veteranenkampioen", afgekort tot "NVK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden.

 

De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee. 

 

De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.

Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

 

Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

Kopieen bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

Kopie van de stamboom; 

Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

Onlangs ingevoerde wijzigingen

 

Toelaten honden met geamputeerde staart (per 1 juni 2005)

In de vergadering van 27 april 2005 is er besloten per 1 juni 2005 honden met geamputeerde staarten op door de Raad van Beheer erkende evenementen toe te laten, mits deze amputatie aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak.

 

De evenementen betreffen onder andere exposities, clubmatches, jonge honden dagen, wedstrijden voor jachthonden en gebruikshonden, (gedrags)testen en proeven voor jachthonden en gebruikshonden, behendigheidswedstrijden, gehoorzaamheidswedstrijden en examens.

 

De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina ‘operaties’ gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres én een originele handtekening van de dierenarts.

 

Wij wijzen u erop dat de Raad van Beheer de medische verklaringen niet controleert, tenzij er sprake is van twijfel en/of een vermoeden van misbruik en/of valsheid in geschrifte. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

 

Bovenstaande bepaling geldt ook voor buitenlandse honden die op Nederlandse evenementen worden ingeschreven.

 

Bij deelname aan evenementen dienen de eigenaren van aan de staart geamputeerde honden in het bezit te zijn van de vereiste verklaring, zodat deze voorafgaand aan de deelname van de betreffende hond door het ringpersoneel gekeurd kan worden.

 

Op de inschrijfformulieren voor evenementen zal er een apart artikel hierover in het reglement opgenomen worden en dient men bij inschrijving aan te geven of de hond al dan niet aan de staart geamputeerd is.

 

Toelaten loopse teven (per 27 juni 2005)

Vanaf 27-06-2005 moeten loopse teven toegelaten worden op exposities (dus uitsluitend Tentoonstellingen, Kampioenschapclubmatches en Clubmatches).

 

De aanpassing in het Kynologisch Reglement (KR) hiervoor volgt formeel op een latere datum. Door de Algemene Vergadering is ontheffing verleend zodat dit besluit vanaf publicatie in kan gaan.

 

Er volgt nog overleg over deelname van loopse teven aan windhondenrennen, coursing, veldwedstrijden en werkhondenproeven e.d. in verband met de mogelijkheid van het tegelijkertijd onaangelijnd zijn van reuen en teven en in verband met mogelijke beïnvloeding van de wedstrijd/proef door de aanwezigheid van loopse teven.

De organiserende verenigingen dienen er zelf voor te zorgen dat zij dit besluit vooraf kenbaar maken aan de dienstdoende veterinaire dienst tijdens de expositie.

 

 

Bron: Raad van Beheer

Bericht aan Webbeheerder

Al onze artikelen zijn puur informatief - Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent - Bij twijfel  neem contact op met uw dierenarts.