De Hôndskar

Deze website over Bouviers is onafhankelijk van opzet. De makers willen proberen U zo objectief mogelijk informatie aan te bieden.

English version

 

Start
Omhoog

De Bouvier en de hondenkar

(de hôndskar).

Nu is het niet meer denkbaar, dat we ons zo geliefde huisgenoot en metgezel, zouden gebruiken om met ons samen de kost te verdienen. Toch is het nog geen eeuw geleden, dat de hond en de hondenkar, het straatbeeld bepaalde. De mens liet de hond voor hem werken om allerlei lasten en vracht te vervoeren. De hond was een “goedkope” werknemer, veel goedkoper bijvoorbeeld, dan een paard. De hond was voor een veel lagere prijs aan te schaffen en stelde geen hoge eisen aan voeding, onderkomen en verzorging.

Bovendien had de hond nog een functie. Op dagen dat de hond niet ingespannen werd, diende hij als waakhond bij menige boerderij. Over het algemeen werden de honden goed verzorgd, omdat men uiteindelijk afhankelijk was van de hond.

Een stukje geschiedenis over dit onderwerp mag daarom niet op onze site ontbreken.

Het gebruik van de hondenkar in Nederland deed zijn intrede rond 1800.

Uiteraard zijn de honden die in die tijd ingespannen werden, niet allemaal duidelijk te herkennen als een Bouvier die wij tegenwoordig kennen. Dit blijkt wel uit de foto’s en tekeningen die wij hebben gevonden en ons ter beschikking gesteld zijn. De Bouvier heeft toch wel een behoorlijke evolutie doorgemaakt qua

uiterlijk.

De Bouvier was een goede trekhond, sterk en dus goed bruikbaar voor een hondenkar.

Het zal u niet verbazen dat, zoals u de Bouvier nu kent, de Bouvier ook een eeuw geleden, meerdere kwaliteiten had, waar de mens gebruik van maakte. De Bouvier deed dienst als douanehond, als trekhond en waakhond.

 Het is bekend dat tijdens de Eerste Wereldoorlog ruim 1200 honden ingezet werden als trekhond. Zij trokken de mitrailleurwagens.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog waren er nog ruim duizend hondenkarren in Nederland. Het borsttuig wat de hond omkreeg bestond voornamelijk uit riemen en werd in combinatie met een hondenzadel gebruikt. Door middel van deze combinatie kwam men tot een betere verdeling van het gewicht over de rug van de hond.

Ook is bekent dat men wel een ‘hondenhaam’gebruikte, dit was een soort juk dat de hond om zijn nek droeg.

Er zijn voldoende voorbeelden te vinden dat de hondenkar gebruikt werd door allerlei kooplieden. In Warffum werd in 1910 de vis vervoerd per hondenkar, getrokken door een span van drie honden. Groentetelers brachten hun waar met de hondenkar naar de markt. In Gilze was een petroleumventer, Adriaan Willemen, hij had een Bouvier voor zijn kar staan.

De melkventer

In die tijd kende men melkventers, bakkers, krantenverkopers, kruideniers, looiers en nog vele andere ambachtslieden die de hondenkar gebruikte. In 1912 werd de hondenkar ingevoerd als vervoermiddel bij de Nederlandse Posterijen. Boeren gebruikten de kar om veldvruchten te vervoeren en om melkbussen naar de melkfabriek te brengen.

In 1910 werd er de Trekhondenwet aangenomen, waaruit bleek aan welke eisen een hondenkar en het tuig moest voldoen. Aan de begeleider en de hond werden ook eisen gesteld.Men moest het tuig en de kar één maal per jaar laten keuren, dit was kosteloos.Werd de kar goedgekeurd dan kreeg men een vergunning. De begeleider moest minimaal 14 jaar oud zijn.

De schofthoogte van de hond moest minimaal 60 cm zijn, de borstbreedte moest minimaal

14 cm. Buik en borstriem moesten 4 cm. breed zijn en de draagriem op de rug minstens 6 cm. De kar moest in goede staat en voorzien van een steun of stelt, een losse ligplank om de hond op te laten uitrusten en een drinkbak en voorzien van een naamplaat met nummer. Zelfs de maximale snelheid was vastgelegd, men mocht geen hogere snelheid hebben dan een paard in draf.U begrijpt dat de naleving van de wet nog wel eens te wensen overliet.

Een 3-span Bouviers met hondenkar

In de vijftiger jaren zijn er geen vergunningen meer uitgegeven. In 1961 is uiteindelijk het gebruik van een hond als trekdier wettelijk verboden. De laatste 23 trekhonden werden op de laatste dag van het jaar voorgoed uitgespannen. In Frankrijk werd het gebruik van trekhonden in 1824 al verboden en in Engeland werd het verbod in 1855 van kracht.

Het trekken van een kar is sommige andere landen tegenwoordig nog steeds een folklore of een bepaalde vorm van hondensport. In Amerika worden tegenwoordig nog steeds wedstrijden georganiseerd. Zelfs in Oostenrijk en Zwitserland worden er nog honden gebruikt om dagelijks de kar te trekken. Het is in Nederland verboden m.u.v een aantal rassen, het wordt in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren aangemerkt als dierenmishandeling en is dus strafbaar.

De rassen die onder de vrijstelling vallen zijn allen Poolhonden en de eigenaren moeten in het bezit zijn van een ministeriële beschikking.

De Bouvier voor de hondenkar is beroemd!!

In de T.V.serie “Bruin Goud” stonden twee Bouviers ingespannen, voor de hondenkar. Deze twee bouviers,Betty en Vzorro Peggy v Caya’s Home, zijn speciaal voor de serie getraind door Mevr. Krijnse-Locker op het terrein van de Bouvierdressuurgroep te Hilversum.

 De kar woog 100 kilo en de honden konden moesten in 1 week getraind worden. De kar was ter beschikking gesteld door een Drents museum en in het verleden gebruikt om oma naar de kerk te vervoeren.

 

 
 

Met dank aan mevr. Krijnse-Locker,

Kennel Caya´s Home

 

Met dank aan Bert Willemen,

E-mail: b.willemen@home.nl

website: www.hondmethondenkar.nl

Naar boven

Bericht aan Webbeheerder "

Al onze artikelen zijn puur informatief - Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent - Bij twijfel  neem contact op met uw dierenarts.